PSYCHOSOMATYKA – jak rozumieć objawy? CIEŃ w PsychosomatycePSYCHOSOMATYKA, symptom i cień – w tym wpisie pokażę Ci, jak rozumieć symptomy z punktu widzenia psychosomatyki, jak odnieść fizyczne objawy do poziomu Psyche.

Objawy w Psychosomatyce

Psychosomatyka widzi symptom (objaw) jako fizyczną manifestację problemu występującego w Świadomości. Objawy w psychosomatyce rozumiane są zatem jako informacje wskazujące na odejście od harmonii. Kiedy rozumiesz to, co pojawia się w ciele – rozumiesz: co Twoje ciało mówi o Twojej Świadomości.

Każdy objaw wprowadza mniejszą lub większą ilość uciążliwości fizycznych lub psychicznych. W psychosomatyce nie chodzi jednak o skupianie się na uciążliwościach i robieniu wszystkiego, aby uniknąć uciążliwości niwelując somatyczne objawy. Psychosomatyczne spojrzenie na somatyczne objawy wskazuje na konkretne sfery w Psyche, w których dochodzi do dysharmonii. Ciało kompensuje te deficyty i wszystko pozostaje w równowadze.

Symptom w psychosomatyce pozwala Ci lepiej poznać siebie.

Kiedy lepiej poznajesz siebie – rozwijasz się wewnętrznie, a Twój rozwój manifestuje się poprzez Twoje ciało i to, co Cię spotyka.

Biegunowy Świat

Żyjesz w biegunowym Świecie. Twoje życie to ciągłe podejmowanie mniej lub bardziej istotnych decyzji. Na ogół identyfikujesz się z tą częścią siebie, którą określasz jako „JA”. Wszystko, co „NIE-JA” jest Twoim drugim biegunem – odrzucasz to, nie chcesz tego robić świadomie, wypierasz, ale to nie znika. W taki sposób powstaje jungowski cień.

CIEŃ w PSYCHOSOMATYCE

CIEŃ jest wszystkim, co odrzucasz, jest wszystkimi obszarami świadomości, których nie chcesz u siebie dostrzegać. Z czasem tak mocno wypierasz pewne aspekty siebie, że nie masz świadomości istnienia swojego Cienia. Cień, to wyparta, odrzucona część siebie, z którą boimy się zmierzyć.

Wszystkie niespodziewane zdarzenia (częściej negatywne, ale nie tylko), które pojawiają się w świecie zewnętrznym, choroby, sytuacje, relacje – przychodzą ze sfery cienia. To te obszary Świadomości, które odrzucamy, przed którymi wzbraniamy się, a które dążą do integracji.

Cień zawsze przeżywasz jako coś zewnętrznego. Gdy dostrzegasz Cień w sobie – Cień przestaje być Cieniem. Możesz ślepo zwalczać i unikać jak możesz swojego Cienia. Ale możesz też podjąć wyzwanie, podnieść rzuconą rękawicę i sprawdzić „jak głęboka jest królicza nora”.


Symptom (stgr. σύμπτωμα – symptoma) – zaobserwowana właściwość stanu pacjenta poddająca się ocenie lekarskiej stanowiąc podstawę do wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby (zob. też zespół chorobowy).Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 3
Pełne Słowa - Kocham dla Pieniędzy

Pełne Słowa: KOCHAM – dla Pieniędzy

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 1
Otwarte Serca, medytacja

Otwarte Serca (medytacja czytelników Nieznanego Świata )

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 5
- 32%
Medytatcja z czakrami - komplet medytacji

Medytacja z czakrą – komplet medytacji czakry 1-7

69.77

Prekognicja.pl
Shopping cart