Czym jest modlitwa? Co to znaczy modlić się?Tekst pochodzi z mojej pierwszej strony, Ezoteryka Chrześcijańska, prawdopodobnie z 2004-5r. Strona przestała istnieć wraz z końcem portalu Republika.pl.

Co to jest Modlitwa

Modlitwa. Modlić się. Co to znaczy? Modlitwa to coś, co powstaje w toku modlenia się. Mówi się też WZNIEŚĆ MODLITWĘ, WZNOSIĆ MODLITWY, ZANOSIĆ MODŁY, WZNOSIĆ MODŁY… Czy modlitwa pochodzi od słowa modła?

MODŁA – <czes. modla, z niem. model, z łac. modulus = miara, wzór> – przestarz. wzór, model, wzorzec, sposób (dziś żywe w wyrażeniu: na modłę czegoś). (SWO PWN)

A zatem wznosić, zanosić modlitwy, modły oznacza wznoszenie, zanoszenie WZORÓW. MODLITWA, to wzór, wzorzec, model.

MODLIĆ SIĘ – ZANOSIĆ WZORY

Co to znaczy WZNOSIĆ, ZANOSIĆ? To znaczy przemieszczać z jednego miejsca (w którym jesteśmy) do innego miejsca, do którego chcemy, aby dotarło coś, my sami. WZNOSIĆ oznacza dodatkowo przemieszczanie w linii wertykalnej – coś z niższego przechodzi do wyższego. Z dołu do góry.

Najczęściej przyjmuje się, że MODLIĆ SIĘ oznacza ZANOSIĆ MODLITWĘ DO BOGA. Jednak z samego słowa MODŁA nic takiego nie wynika. Ale że ludzie wznoszą swoje modlitwy najczęściej do Boga przeto przyjęło się, że modlitwa jest czymś należnym Bogu. W chrześcijaństwie więcej nawet – przyjęło się, że nie można modlić się do żadnych bóstw, bożków (choć można do świętych), a sama taka modlitwa jest grzechem. A z drugiej strony również BRAK modlitwy do Boga jest grzechem.

Dekalog jako Wzór modlitwy

Jakie znaczenie mają NEGATYWNE stwierdzenia w naszym przekazie? Kiedy próbujemy nakłonić innych do podjęcia określonych działań, musimy być świadomi skutków, jakie wywołują przeczenia.

Np. kiedy mówię „Nie chcę być już chory”, to bynajmniej nie skupiam się na zdrowiu, ale na chorobie. Do tego nasz nieświadomy umysł nie rozumie słowa „NIE”, „nic”. Jak więc odczytuje nasz przekaz?: „chcę być chory!!!”

Inny przykład: Palacz, który chce zerwać z nałogiem stwierdza: „Nie będę palił!” – umysł otrzymuje informację „Będę palił, Nie”, ponieważ, aby pomyśleć o niepaleniu, należy najpierw pomyśleć o paleniu.

Przeczenia nie tylko mają to do siebie, że kierują nasz Nieświadomy umysł na cel, któremu przeczą (paradoksalnie), ale równocześnie nastawiają nas na 'Nie’. Przeczenia nastawiają nas negatywnie.

Dlaczego aż 7 (8) z 10 przykazań Dekalogu ma wydźwięk negatywny? Dlaczego mamy skupiać nasze myśli na zabijaniu, cudzołóstwie, kradzieży?

Uważam, że za oczywistymi, negatywnymi stwierdzeniami, jest przekazywana nam wiedza o modlitwie, o tym JAK WZNOSIĆ MODLITWY, aby były one wysłuchiwane. Bo inna funkcja 'Nie’/zakazów, to wzbudzenie ciekawości człowieka. Bo jeśli czegoś nie wolno, to dlaczego?

1 PRZYKAZANIE (dekalog jako wzór modlitwy)

Biblia i Katechizm:

„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”

Pozytywna wersja:

„Będziesz miał tylko Mnie za boga”

„Będę Twoim jedynym Bogiem”

„Tylko Ja będę Twoim Bogiem”

„Tylko Ja Jestem będzie Twoim Bogiem”

„Ja Jestem, który jest w Niebie, jest Twoim jedynym Bogiem”


OBOK – jakby bogowie stali w szeregu; jakby bogowie mięli równe znaczenie

PRZEDE MNĄ – jakby bogowie stali w rzędzie, jakby była hierarchia ważności

Bóg sam mówi o innych bogach, o cudzych bogach, Nie mówi, że jest jedynym bogiem. Mówi, że „nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”. Cudzych, czyli nie-Twoich, obcych. Używa słowa „mieć”, a to znaczy, że są ludzie, którzy mają „swoich” bogów i tych bogów nie należy stawiać na równi ze swoim Bogiem, własnym.

CUDZY = obcy, nie Twoi

Jacy to są, ci „cudzy bogowie”? Ktoś może powiedzieć: Allach, Kryszna, ktoś inny: pieniądze, sława, sex… A ja powiem jeszcze inaczej: „cudzy bogowieto każda koncepcja Boga, która nie należy do Ciebie, która nie jest Twoją, której nie czujesz, którą gdzieś usłyszałeś i bezmyślnie przyjąłeś za własną.

Być może spotykasz się z ludźmi, z którymi mniemasz, że wierzycie w jednego i tego samego Boga. Łatwo jest nam tak powiedzieć, bo tak samo go nazywamy. Tak samo Go nazywacie. Ale dla każdego z nas „zielony” znaczy co innego, każdy z nas słysząc „samochód” widzi inne auto, a jednak tak kategorycznie twierdzimy, że wierzymy w tego samego Boga…

Każdy z nas ma swojego Boga. Łączy nas to, że podobnie Go wysławiamy.

Masz jednego Boga, do którego możesz kierować swoje myśli, uczucia, prośby i podziękowania. Masz tylko jednego Boga, do którego możesz i masz kierować swoje modlitwy. Ten jest jedynym Twoim Bogiem i ma być pierwszym w Twoim życiu. Jest najważniejszy.


1 PRZYKAZANIE JAKO WZÓR MODLITWY:

1 Przykazanie jest ADRESEM – dokąd, gdzie należy kierować modlitwy 


uwagi: różnica między „będzie” a „jest”

BĘDZIE – odnosi się do przyszłości

JEST – odnosi się do teraźniejszości

Człowiek lubuje się w odkładaniu różnych rzeczy na później. Tymczasem jedyna chwila, która istnieje realnie, to ta, która jest TERAZ! Dlatego Ja Jestem nie będzie Twoim Bogiem. Ja Jestem jest Twoim Bogiem!


Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 3
Relaks i Pamięć Snów

Relaks i Pamięć Snów

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 6
Blogoslawienstwo Bogactwo

Błogosławieństwo BOGActwa (Prawo Przyciągania)


Prekognicja.pl
Shopping cart