BOŻE NARODZENIE, spojrzenie duchowe ezoterykaBOŻE NARODZENIE,
spojrzenie duchowe ezoteryka

Kiedy czyta się Ewangelie po kawałku, medytuje nad fragmentami można dojść do głębokich przeżyć duchowych, duchowych uniesień, mądrości i wzruszeń.

Kiedy jednak starasz się ogarnąć całość Ewangelii, możesz popaść w swego rodzaju konsternację. Zadajesz sobie pytanie:

  • czy każda Ewangelisa, to całość?
  • a może każda Ewangelia, to część, która dopiero całość tworzy z pozostałymi?
  • dlaczego Ewangelie tak się różnią między sobą?
  • czy “dobra nowina”, to “Boże narodzenie”?

Niezbędne jest poczynienie pewnych założeń. Założenia:

– każda Ewangelia zaczyna się od Narodzenia
– każdy Ewangelista pisał “o tym samym”, choć miał inny “punkt odniesienia”

Posłuchaj, jak to wygląda w interpretacji “ezoterycznej”.

Według ezoteryków ważne w Ewangeliach jest to, co jest napisane, ale ważne jest również to, co nie jest napisane, tzw.

JĘZYK MILCZENIA

Ezoteryka interpretuje nie tylko to, co jest, ale także to, czego nie ma.

Cztery Ewangelie, które należy kontrolować i korygować jedna na podstawie drugiej, są jednakowo autentyczne.

Z różnych jednak powodów ewangelie Mateusza i Marka są cennymi ewangeliami słowa i faktu – mieszczą się w nich czyny i słowa publiczne.

Łagodny Łukasz pozwala wyczuwać znaczenie tajników pod osłoną legendy, a św. Jan odsłania te tajniki.

Dlatego Ewangelie Mateusza i Marka są nazywane Ewangeliami Ciała, ewangelia Łukasza, to Ewangelia Duszy, a ewangelia Jana, to Ewangelia Ducha.

Równocześnie Ewangelie możemy podzielić:

Mateusz, Łukasz – Ewangelie Jezusowe (początek: opowieści bożonarodzeniowe, narodziny Jezusa);

Marek, Jan – Ewangelie Chrystusowe (początek: chrzest Jezusa)

Poprzez taki układ Ewangelii chciano nam powiedzieć, że czym innym jest postać Jezusa, a czym innym jest Chrystus.

Wszystkie Ewangelie zaczynają się od narodzin.
Jeżeli Mateusz i Łukasz zaczynają od narodzin, to w konsekwencji od narodzin zaczyna Marek i Jan.

Narodziny Jezusa

W tak ważnym momencie nie można mówić, że być może jedne fakty były znane jednemu ewangeliście, a drugiemu nie były. Narodziny, to najważniejsza rzecz, i była powszechnie znana…

Mateusz – cały czas czuć presję, opowieść związana z mordem, rzezią, z ucieczką, jest to coś zupełnie innego niż u Łukasza.

Łukasz – opowieść pasterzy, po narodzeniu wszystko odbywa się zgodnie z rytuałem (obrzezanie, poświęcenie w świątyni). Wszystko odbywa się spokojnie. Małemu Jezusowi znikąd nie zagraża żadne niebezpieczeństwo – jak to wszystko wykonali, to spokojnie wrócili do Galilei do miasta swego Nazaret. Nie ma mowy o jakimś prześladowaniu, że zagraża mu niebezpieczeństwo ze strony Heroda. (nie ma takich faktów jak u Mateusza, nie ma przybycia mędrców..).

Mateusz – Łukasz – dwie różne opowieści

Mędrcy (królowie) – Pasterze

Czy są to sprzeczności, nieścisłości pomiędzy ewangelistami?

O ile można jakoś wytłumaczyć takie różnice w stylu, czy różnice w nastroju, czy różnice „tu jest opowieść królów – tu pasterzy”, o tyle trudniej już wytłumaczyć pomijanie takich bardzo dramatycznych czy bardzo ważnych faktów jak mord dzieciątek, czy ucieczka do Egiptu.

Pasterze – dowiedzieli się o narodzinach Jezusa od anioła – mięli kontakt ze światem duchowym, astralnym. Pasterze reprezentują ludzi prostych, o czystych sercach, oczyszczonych ciałach uczuciowych. Ich prowadzi uczucie, serce.

Mędrcy (królowie, magowie) – ich prowadzi gwiazda, wiedza astrologiczna.

Istnieje czasowa różnica pomiędzy obiema tymi opowieściami.

Występują również sprzeczności przestrzenno – geograficzne:

Łukasz – rodzice pochodzili z Nazaretu i udali się do Betlejem, bo był spis ludności, i wrócili do Nazaretu; Mateusz – mowa tylko o Judei i wrócili do Judei.

Interpretacja wydaje się jednoznaczna. Ale gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, to pojawił się „problem” genealogii. Mamy

– dwie różne opowieści,

– dwie różne tablice genealogiczne

rozsądnym wnioskiem byłoby, że mamy dwóch różnych ludzi, dwóch Jezusów (ale zawsze możemy sobie to jakoś wytłumaczyć >> zobacz na końcu wpisu) .

TABLICE GENEALOGICZNE

Tablica genealogiczna Mateusza biegnie od przeszłości do teraźniejszości, od Abrahama przez Dawida – jest to tzw. linia królewska.

Tablica genealogiczna Łukasza biegnie od teraźniejszości do przeszłości, do Adama, rajskiego praojca – jest to tzw. linia kapłańska.

Ewangelie muszą zaczynać się od narodzin.
Ewangelie Marka i Jana dają nam więc sugestię, że jest jeszcze inna osoba – Chrystus. (I nie ma tłumaczenia „a bo Marek to tak zaczął od środka…” – to się zaczęło od początku).

(W tym miejscu możesz zakończyć czytanie i dać sobie szansę na samodzielne przemyślenie powyższego. Jeśli jednak chcesz jeszcze bardziej zagłębić się w ezoteryczne interpretacje, to robisz to na własną odpowiedzialność.)


Podsumowując (ezoterycznie):

Jezus Mateuszowy

– stara dusza (jaźń), początek w świecie materialnym, człowiek ziemski o bardzo dojrzałej indywidualności, która wielokrotnie inkarnowała i jest przygotowana do głoszenia prawd duchowych (prorok)

Jezus Łukaszowy

– przedfizyczna, rajska dusza, która nigdy wcześniej nie inkarnowała na ziemi – doskonałe ciało uczuciowe.

Chrystus

– wcielił się w Jezusa w momencie chrztu nad Jordanem. Po okresie nauczania miał umrzeć na krzyżu. Pochodzi z tak wysokich światów, że Jego zejście na ziemię w Jego naturalnej postaci byłoby niemożliwe dla nas, bo nikt nie wytrzymałby poziomu Jego wibracji. Nie mógł zejść na ziemię i dlatego potrzebne było dla niego ciało fizyczne – żeby mógł wypełnić swoją misję. Ciało fizyczne musiało mieć oczyszczone dwa rodzaje ciał: uczuciowe i mentalne, żeby posiadać mądrość i przekazywać naukę. Nie wystarczyło przygotowanie jednego ciała. Jeden z Jezusów musiał przygotować doskonałe ciało mentalne – musiała to być osoba, która kumuluje w sobie całkowitą mądrość związaną ze sprawami ziemskimi. To jest możliwe tylko wtedy, jeśli będzie to dusza, która wielokrotnie inkarnowała już na ziemi i poprzez wiele różnych doświadczeń ziemskich taką mądrość posiada.

Drugi z Jezusów musiał posiadać doskonale czyste ciało uczuciowe. Duszy, która wielokrotnie inkarnuje, trudno jest zachować tak czyste ciało uczuciowe, jak było potrzebne Chrystusowi. Czystość i Miłość.

Połączenie Jezusów

– ciało mentalne (chłopiec Mateuszowy) połączyło się z ciałem uczuciowym; mądrość Jezusa Mateuszowego przechodzi do Jezusa Łukaszowego – w ten sposób mamy doskonale przygotowane ciało na przyjęcie Chrystusa.

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.” (Łk 2,46-47).

Oczywiście Jezus Mateuszowy, kiedy opuściła go jaźń, jego ciało fizyczne zaczęło chorować i bardzo szybko umarł. Jego ojciec zmarł już wcześniej, a młodo umarła matka Jezusa Łukaszowego. W ten sposób owdowiała Maria z linii Salomonowej połączyła się z Jezusem z linii Natanowej. Jezus żyje ze swoim rodzonym ojcem i swoją przyrodnią matką.

Jezus Chrystus jest widziany przez ludzi jako człowiek i On ludzi naucza, mówi i pokazuje, że my wszyscy możemy być tak samo doskonali jak On, a nawet tak doskonali jak sam Bóg. On poprzez swoje postępowanie czegoś nas naucza – to o czym Kościół zapomniał – próbuje nam pokazać, że my wszyscy możemy być tacy sami.

Źródła:
Edouard Schure “Ewolucja boska. Od Sfinksa do Chrystusa”
Wykłady Marka Tarana (1995)
http://ojceimatki.republika.pl

Jezus Ezoteryczny
– tłumaczenie różnic w rodowodach Jezusa

W przypisach do Ewangelii Łukasza, możemy przeczytać:

“Rodowód Jezusa podany przez Łk, jakkolwiek zewnętrznie jest rodowodem Józefa, w rzeczywistości jednak jest najprawdopodobniej rodowodem Najświętszej Panny. Jeśli Maryja nie miała braci, a była dziedziczką, to mąż Jej Józef wchodził w prawa i przywileje synowskie w stosunku do Helego, który był jej ojcem.”

Z forum www.apologetyka.katolik.pl (dyskusja chyba zniknęła z internetu):

Rodowody wg Mateusza i Łukasza różnią się nieco, co więcej oba są niekompletne nieprzypadkowo, każdy według innej zasady

Wspomniano tu o hipotezie, iż Łukasz podał formalny rodowód Maryi, nie za Józefa. Jest to pogląd ciekawy, jednak został wysunięty dość późno, nadto zawiera sporo ryzykownych założeń.
Natomiast najprawdopodobniej jest tak, iż Łukasz faktycznie podał genealogię naturalną Maryi natomiast formalną Józefa (być może ze względu na to, że nie pisał jak Mateusz dla Żydów, tylko dla greków). Wiąże się to prawem tzw. córek dziedziczących (ustanowionym w Lb 27,3-10 i stosowanym Ezd 2,61 oraz 1 Krn 2,34-36). Taką córką była prawdopodobnie Maryja. Podobnie jak przy lewiracie, gdzie brat biorąc za żonę wdowę po bracie wzbudzał potomstwo swemu bratu (czyli dzieci uważane były za dzieci zmarłego, tak na mocy prawa córek dziedziczących zięć biorący za żonę córkę dziedziczącą był traktowany w rodowodach jako syn teścia. Tak więc Józef, syn Jakuba, wszedł w rodzinę Maryi i stał się synem Jej ojca, Helego. Wersję tę potwierdzają niektórzy ojcowie Kościoła (np. Ambroży).

Mateusz opuszcza trzech przodków : Ochozjasza, Joasa i Amazjasza (Ochozjasz był synem króla Jorama). Dlaczego ? Na podstawie prawa uśmiercenia legalnego. Otóż pochodzili oni z rodu Achaba (wyklętego przez proroka Eliasza). Klątwa była na trzy pokolenia, więc ostatnim wyklętym był Amazjasz, a jego syn, Ozjasz, występuje jako legalny syn Jorama (faktycznie był jego praprawnukiem).

Chciałbym zwrócić tu uwagę, iż u Mateusza poszczególne pokolenia połączone są (także w wypadku Jorama i Ozjasza) słowem oznaczającym mniej-więcej tyle co spłodził (gr.egennesen, hebr. holid) jak więc widać, prawo żydowskie uważało genealogię formalną za geonologię :krwi. Nie przeszkadza to jednak obu ewangelistom zasygnalizować iż Józef nie brał udziału w poczęciu Jezusa (Mateusz czyni to wymieniając w zakończeniu rodowodu wbrew zwyczajom Maryję i to w kontekście Mt 1,16 Jakub miał syna Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus [zwany] Mesjaszem, za Łukasz umieszcza wprost stwierdzenie o Jezusie Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego[…] Łk 23b)Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 2
Wsparcie Psychologiczne
Promocja
6 albumów: wsparcie psychologiczne dla osób w trudnej sytuacji, medytacja, relaksacja, wizualizacja. Format: Mp3 do pobrania ⇊Czas trwania: 272 minuty (6 albumów) Jakość: Hi-Fi 320 kbps Rozmiar: 573 MB (7 plików ZIP) Zawiera lektora: Tak Zalecane słuchawki: TAK Rok wydania: 2022 Instrukcja PDF: Tak
Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 22
Uzdrawianie Rodu energią Serca
Deal

Koherencja Serca: Uzdrawianie Rodu - sesja medytacji prowadzonej oczyszczająca linię rodu. Wysyłając do swoich Przodków Światło bezwarunkowej Miłości...

Mp3 do pobrania Czas trwania: 54:13 Jakość: Hi-Fi 320 kbps Rozmiar: 131 MB (1 plik ZIP) Zawiera lektora: Tak Zalecane słuchawki: zalecane Zawiera lektora: Tak Rok wydania: 2019
Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 17
Koherencja Serca (medytacja)
Deal

Koherencja Serca, medytacja stymulująca spójność psychofizjologiczną i zwiększająca energetykę ciała - technika podstawowa.

Mp3 Download Czas trwania: 22:00 Jakość: Hi-Fi 320 kbps Rozmiar: 53 MB (1 plik ZIP) Zawiera lektora: Tak Zalecane słuchawki: zalecane Rok wydania: 2019
Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 5
Oczyszczanie czakr w piramidzie - uzdrawianie stymulacja DNA
Deal
Wizualizacja, medytacja i ezoteryka: oczyszczanie czakr z blokad i pieczęci, które kiedykolwiek i ktokolwiek Tobie założył, również Ty. Stymulacja DNA. Format: Mp3 do Pobrania Czas trwania: 30 minut Jakość: Hi-Fi 320 kbps Rozmiar: 73 MB (1 plik ZIP) Zawiera lektora: Tak Zalecane słuchawki: Tak

Prekognicja.pl
Shopping cart