Świadomość i Świadome Sny (lucid dreams)Czym jest świadomość?

Wg “Słownika języka polskiego”:

Świadomość to stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze swoich przeżyć; można stracić świadomość, odzyskać świadomość, mieć świadomość.

W filozofii: zdolność umysłu ludzkiego do odzwierciedlania obiektywnej rzeczywistości oraz do uprzytamniania sobie własnej egzystencji.

Wg Wikipedii:

Świadomość to stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie). Zwykły stan czuwania.

(Źródło: Wikipedia)

Wg Encyklopedii PWN:
psychol.: najwyższy poziom regulacji zachowania człowieka; specyficznie wewnętrzna zdolność bezpośredniego poznania otoczenia, własnej osoby i relacji z otoczeniem, przebiegająca na 3 poziomach: percepcyjnym, pojęciowo-werbalnym i samoświadomościowym.

( Źródło: Encyklopedia PWN)

Czym jest sen?

Encyklopedyczne definicje mówią z reguły, że sen jest stanem przeciwnym do stanu czuwania, charakteryzującym się czasowym zanikiem świadomości, obniżoną wrażliwością na niektóre bodźce, obniżoną przemianą materii i oczywiście zniesioną aktywnością ruchową; jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych (zobacz definicje: PWN).

Lucid Dreams – Świadome Sny – LD

Świadome śnienie jest to śnienie podczas gdy, wiesz że śnisz.

Termin został stworzony przez Frederik’a von Eeden’a (zobacz Green, 1968), który używał słowa “jasny” w sensie umysłowej jasności, klarowności. Świadomość zwykle pojawia się w środku snu, kiedy śniący uświadamia sobie, że jego przeżycie nie zdarza się w fizycznej rzeczywistości, ale jest snem. Często to uprzytomnienie sobie jest wywołane przez śniącego gdy zauważy coś niemożliwego lub nieprawdopodobnego we śnie, tak jak spotkanie zmarłej osoby, albo latanie z lub bez skrzydeł. Czasami ludzie stają się świadomi bez zauważenia jakiejkolwiek szczególnej wskazówki we śnie; oni po prostu nagle zdają sobie sprawę z tego że są we śnie. Mniejszość świadomych snów (wg badań LaBerge i jego współpracowników, około 10 procent) jest wynikiem powrotu do snu REM bezpośrednio ze stanu przebudzenia, przy nieprzerwanej świadomości.

Podstawowa definicja świadomego śnienia nie wymaga niczego więcej niż stanie się świadomym tego że śni się. Jednak jakość świadomości jest bardzo różna.

Kiedy świadomość jest na wysokim poziomie, jesteś świadomy że wszystko czego doświadczasz we śnie dzieje się w twoim umyśle, że nie ma żadnego prawdziwego niebezpieczeństwa, oraz że śpisz w łóżku i obudzisz się niebawem.

Przy niskim poziomie świadomości możesz być świadomy do pewnego stopnia że śnisz, być może dość aby lecieć, lub jesteś świadom tego co czynisz, ale nie dość aby zrozumieć że inni ludzie są wytworami snu, lub że nie możesz być fizycznie zraniony, lub że faktycznie jesteś w łóżku.

(źródło: (c) The Lucidity Institute).

Photo credit: Zaqqy J. / Foter / CC BYDodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 4
Afirmacje życia z Duszą

Afirmacje życia z Duszą 1 – BOGActwo duchowe i materialne

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 4
Sposób na stres w ciąży - Medytacja Prowadzona dla Kobiet w Ciąży

Sposób na stres w ciąży – Medytacja prowadzona dla Kobiet w Ciąży

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 3
Kreatywność - Aktywne Afirmacje

Kreatywność – Aktywne Afirmacje Kreatywności


Prekognicja.pl
Shopping cart