sprawca rzeczywistości
0
Sprawca Rzeczywistości: Moc Emocji – Zabieranie Energii
1

Sprawca Rzeczywistości Sprawca Rzeczywistości kreuje swój Świat i bierze odpowiedzialność za efekty działania swojej Świadomości. Ale może być i ...

Prekognicja.pl
Shopping cart