Mapa Marzeń czy Mapa Skarbów? teraz i 20 lat temu…Jak wyglądała Mapa Marzeń 20 lat temu, a jak wygląda dzisiaj… Czym różni się Mapa Skarbów od Mapy Marzeń? A na końcu krótko o mapie marzeń w kontekście transerfingu rzeczywistości.

W czasach, gdy nie było “Sekretu” (bo byli “klasycy pozytywnego myślenia”), nie było Prawa Przyciągania (bo było “Pozytywne Myślenie” i Huna i DU i Silva), nie znaliśmy pojęcia “Mapy Marzeń”.

Marzyliśmy, a z naszych marzeń wynikały nasze Cele.

Marzenia i Cele

Odróżnialiśmy Marzenia od Celów: marzenia były bliższe naszemu “fantazjowaniu”. Cele – były Marzeniami, którym przypisywaliśmy daty realizacji.

Robiliśmy więc listy naszych Marzeń-Celów.

Cel określaliśmy prosto, jasno, precyzyjnie – ale nie drobiazgowo, żeby nie zamykać bogactwa kanałów realizacji.

Cel był osobisty, wewnętrzny, wynikał z głębokich pragnień, naszych, a nie narzucany przez System, czy oczekiwania innych ludzi (uważaliśmy na otoczenie i naszymi Celami dzieliliśmy się z tymi, którzy nas wspierają – unikaliśmy tych, którzy podważają wartość naszego Celu)

Cel był czysty moralnie wg nas, zgodny z naszym wewnętrznym sumieniem. Pisaliśmy

  • co ten Cel da osobiście mi?
  • co ten Cel da innym, gdy go zrealizuję?
  • czy to, że osiągnę ten Cel, nie jest krzywdzące dla innych?
  • jak realizacja tego Celu wpłynie na mnie i na innych ludzi teraz i później?
  • jak realizacja Celu wpłynie na bliskie nam osoby, czasami jak na następne pokolenia?”

Ale najważniejsze: Cel musiał być REALNY.

Realne Cele

Realny cel, czyli taki, w który wierzysz, że jesteś w stanie go zrealizować. Coś realnego dla mnie nie musi być realne dla kogoś innego.

Nie braliśmy pod uwagę tzw. “obiektywnych” czynników zewnętrznych (np. jesteś biedny, jest ci ciężko, jesteś samotna)… rozumieliśmy, że całe nasze wychowanie opiera się na tym, że ludzie nam wmawiali, co możemy, a co nie.

Pisaliśmy, poprzez jakie środki chcemy osiągnąć nasze Marzenie-Cel – co dajemy z siebie każdego dnia, aby zrealizować i osiągnąć to marzenie-cel.

Pisaliśmy Plany dzienne, tygodniowe, miesięczne…

Realizowaliśmy Plany – konkretnie pokazywaliśmy, że nam zależy.

Działania magiczne

Nasze Cele pisaliśmy na specjalnych kartkach w czasie, gdy jest nów księżyca, gdy jest najlepszy czas na zasiewanie nowych idei.

Specjalne karty przygotowywaliśmy dwa tygodnie wcześniej. W czasie pełni wystawialiśmy karty papieru na blask księżyca…

Gdy potem na nowiu zapisywaliśmy na nich swoje Cele – już była w nich pełnia…

Tak wyglądały nasze “Mapy Marzeń” dwadzieścia parę lat temu…

“Myśląc realnie jesteśmy ludźmi.
Marząc stajemy się podobni Bogom.
Realizując marzenia stajemy się Bogami.”

Mapa Marzeń dzisiaj

Siatka bagua - mapa marzeń, mapa skarbówDzisiejsze Mapy Marzeń skupiają się najczęściej na wizualnym przedstawieniu marzeń, najczęściej w oparciu o siatkę bagua.

Siatka bagua pochodzi z feng shui i jest to “oktagon podzielony na 8 równych części, nałożony na kwadrat lub prostokąt. Każdy przedstawia inną dziedzinę życia: kariera, wiedza, rodzina/zdrowie, bogactwo, sława i stopień, małżeństwo, dzieci, pomocni ludzie” (źródło: Wikipedia).

Technika tworzenia mapy marzeń

Technika tworzenia mapy marzeń jest dowolna, zależna tylko od Twojej fantazji i dostępnych środków. Możesz rysować, malować, rzeźbić, tworzyć kolaże, wycinanki, mapy przestrzenne – ogranicza Cię tylko Twoja fantazja.

Najczęściej mapy tworzy się w czasie nowiu.

Dzisiejsze mapy marzeń koncentrują się bardziej na formie i przypominaniu o marzeniach. Mapa marzeń ma być w zasięgu wzroku, działać na podświadomość, motywować, gdy motywacja spadnie.

Uzupełnieniem mapy marzeń są zeszyty marzeń.

mapa marzeń, mapa skarbów w googleMapa Skarbów

Mapa Skarbów, to inna, mniej powszechna nazwa mapy marzeń… i jest to, moim zdaniem, zdecydowanie lepsza nazwa.

Jak pisałem na początku, rozumienie słowa “marzenie” bliższe jest fantazjowaniu, czemuś, co się chce, ale za czym nie koniecznie idzie działanie.

Jakie życzenia częściej składasz: spełnienia marzeń czy realizacji marzeń?

Jaka jest Twoja postawa: marzenia się spełniają czy marzenia się realizuje? A jeśli realizuje, to Ty realizujesz, czy ktoś inny?

Dlatego podstawą realizacji marzeń (i spełnienia) jest zamiana marzenia na cel (data realizacji), ułożenie planu i jego realizacja.

Dlaczego mapa skarbów?

Technicznie, mapa marzeń i mapa skarbów z zewnątrz mogą wyglądać tak samo.

Psychicznie, jeśli ktoś tylko marzy i nie działa, to mapa marzeń będzie przypominać o marzeniach (fantazjach), ale nie koniecznie o działaniu.

O wiele lepszą nazwą jest Mapa Skarbów. Skarb kojarzy się z czymś wartościowym, ważnym, co trzeba odkryć, albo do czego dojść. Widzisz swoje Skarby i decydujesz, czy do nich zmierzasz, czy tylko je oglądasz w wyobraźni i na mapie.

Mapa Skarbów już samą nazwą prowokuje do działania.

Podsumowanie

Mapa Skarbów, Mapa Marzeń, to świetna technika angażująca Podświadomość już w czasie tworzenia i przypominająca o Celach w czasie ich realizacji. Przemawia do Podświadomości jej językiem (język obrazu i przestrzeni, może być bez słów) i prowokuje podświadomość do działania na płaszczyznach, których świadomie często nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

Nie ma znaczenia jak ją nazywasz, o ile podejmujesz działanie w kierunku realizacji swoich marzeń.

Nawet jeśli nie wiesz, jak dojść do swoich skarbów, to najważniejsze to wyruszyć i zwracać uwagę na sprzymierzeńców, którzy pojawiają się na drodze.

Planuj, działaj i Reaguj na to, co Cię spotyka.

Wszystko po coś jest…


Transerfing rzeczywistości i mapa marzeń

Z punktu widzenia transerfingu, mapa marzeń pełni dwie funkcje:

  • tłumi nadmierny potencjał pragnienia oraz
  • służy uruchomieniu zewnętrznego zamiaru.

Stworzona mapa, planowanie i działanie odbywają się w przestrzeni wewnętrznego zamiaru.

Jeśli pozostawimy mapę marzeń i jednocześnie będziemy skupiać się na niej i “delektować” pragnieniami, marzeniami BEZ DZIAŁANIA – mało prawdopodobne, aby szybko się to zrealizowało.

Jeśli ktoś NIE CHCE podejmować działania – lepszy efekt odniesie tworząc swoją mapę i “zapominając o niej”. Teoretycznie można więc zrobić swoją mapę i osiągnąć cele “nic nie robiąc” pod warunkiem, że zmniejszymy ważność marzeń i siłę pragnienia.

Z praktyki: łatwiej działać niż obniżyć poziom ważności i zrezygnować z pragnienia… bo tak zostaliśmy nauczeni.

TRANSERFING RZECZYWISTOŚCI – czytaj więcej o transerfingu


Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 12
Doskonalenie Umysłu - REFUGIUM (DU)

Doskonalenie Umysłu – REFUGIUM (DU, metoda Silvy)


Prekognicja.pl
Shopping cart