Ezoteryka i ezoteryczny obraz świata“Ezoteryka”. Tajemnicze słowo, za którym kryje się… ale jak rozumieć ezoterykę? Czy do ezoteryki ma dostęp tylko zamknięta grupa osób? Z czym wiąże się wiedza ezoteryczna?

Ezoteryka i Nauka

“Nauka posługuje się wyłącznie funkcjonalnym sposobem myślenia. Jest to dla nas tak oczywiste, że początkowo ze zdumieniem pytamy, czy można w ogóle myśleć w inny sposób, nie puszczając przy tym wodzy fantazji. Ezoteryka, zgodnie z jej klasyczną definicją, pyta o istotę zjawiska, to znaczy nie stawia w odniesieniu do rzeczywistości jedynie pytania “jak?”, ale pyta przede wszystkim “dlaczego?”. To “dlaczego?” jest pytaniem o sens, stanowiący zasadniczy łącznik pomiędzy światem zjawisk a człowiekiem.

Aspołeczna natura Ezoteryki

Sens ten może objawić się jednakże jako prawda tylko indywidualnie każdemu z nas, publicznie dla mas jest nieuchwytny. Ezoteryka jest więc dlatego aspołeczna. Nauka stawia sobie za punkt honoru powszechną dostępność. Ten, kto posiada odpowiednie uzdolnienia i jest wystarczająco pilny, potrafi zdobyć wiedzę.

Nauka to proces, który każdy może sobie przyswoić, jest więc przenaszalna.

Wiedza natomiast nie.

Często, niestety, mylimy wiedzę z zupełnie nieuporządkowanymi i fragmentarycznymi wiadomościami. Te ostatnie są przenaszalne, wiedza natomiast nigdy nie jest wynikiem pilności, ale rezultatem całkowicie osobistego, indywidualnego aktu poznania, którego charakter jest natury metafizycznej; ignoruje przy tym hasła mas żądające “wiedzy dostępnej dla wszystkich”. Wiedzę zawsze można zdobyć, jest ona wynikiem własnego doświadczenia, nie może być ani przejęta, ani przekazana.

Wiara a Wiedza

We wszystko to, co przejmuję od innych, mogę wyłącznie wierzyć, nigdy nie będę tego wiedział. Nie jest przy tym ważne, czy powody, dla których w coś wierzę są dobre czy też nie. Wierzyć to znaczy “nie wiedzieć”.

(…) W żadnym razie nie zamierzam tu dyskredytować wiary, ponieważ sama wiara jest najważniejszym warunkiem osiągnięcia wiedzy. Wierzyć w zasadzie oznacza “uznawać za możliwe”; gdyby nie istniało założenie, że coś jest możliwe, wówczas nigdy nie stałoby się realne zdobycie doświadczenia. Wiara i wiedza to dwa różne kroki, które nawzajem się warunkują i mają swoje uzasadnienie, nie należy ich tylko ze sobą mylić.

(…) Wiedza ezoteryczna w zakodowanej postaci dostępna jest każdemu, ale nie może być rozpoznana przez niewtajemniczonego. Większość nie dostrzega wartości symboli i dlatego uważa je za bezsensowny i do niczego nieprzydatny bełkot.”

T.Dethlefsen, “Przeznaczenie twoją szansą”

Co to jest ezoteryka

Ezoteryka, z greckiego „esoterikos” oznacza coś, co wiąże się z naszym wnętrzem, ze swoistą tajemniczością i nieokreślonością. Przeciwieństwem ezoteryki jest egzoteryka, która zajmuje się tym, co skierowane jest na zewnątrz. Często osobę praktykującą ezoterykę uważa się za taką, której udało się uzyskać wewnętrzną harmonię powiązaną z wyzbyciem się wszelkich słabości i nabyciem cech, które powszechne uważa się za cnoty.

Co to jest Mistyka

Mistyka [gr. mystikós “tajemny”], sfera duchowości, przejawiająca się pod różnymi nazwami i postaciami w wielu tradycjach religijnych, której istotę określa dążenie do poznania i zjednoczenia z Bogiem lub absolutem.

Jeśli chodzi o źródłosłowy, to ciekawe, że ezoteryka wywodzi się od “wewnętrzny, zamknięty”, a definiuje się jako tajemny, zaś mistyka wywodzi się od “tajemny”, ale definiuje się jako  “dążenie”.

Ezoteryka a Egzoteryka

Ezoteryka nie może istnieć bez Egzoteryki i tylko przez nią możemy ją poznać.

To, co wewnętrzne wyraża się w tym, co zewnętrzne. To, co zewnętrzne wpływa na to, co wewnętrzne i na odwrót.
“Nie ma nic ukrytego, co nie miałoby być odkryte”.

Wystarczy tylko umieć patrzeć.

Ezoteryka w Twoim Życiu

Na pewno już żyjesz takim życiem, choć może nie zdajesz sobie z tego sprawy.

Sny, zdarzenia, które Cię spotykają, symbole, które Cię otaczają, ludzie, których spotykasz… wszędzie możesz znaleźć informacje. Wskazówki Cię otaczają, Świat do Ciebie przemawia. Tylko od Ciebie zależy, jak uważnie żyjesz i czy doskonalisz się w rozumieniu siebie i świata.

Dla niektórych to będą zabobony, dla innych proste fakty bez większego znaczenia.

To czy rozumiesz, i jak rozumiesz otaczający Cię świat zależy przede wszystkim od Ciebie. Gdy zaczynasz zwracać uwagę na sygnały – zaczynasz dostrzegać to przenikanie się różnych płaszczyzn życia, tego wspólnego procesu, który wyraża się na różnych poziomach w specyficzny sposób. A kiedy zaczynasz czuć ten proces, kiedy zaczynasz czuć te zależności pomiędzy płaszczyznami, wtedy możesz przewidywać potencjały przyszłych zdarzeń.

Kiedy zaczynasz przewidywać, wtedy możesz świadomie reagować. Wiesz czego się spodziewać i możesz zebrać odpowiednie zasoby i środki, zaplanować konkretne działania.

Znaki i sygnały w ezoterycznym widzeniu życia

Dla jednego czarny kot przebiegający drogę będzie tylko kotem.

Dla kogoś innego czarny kot będzie zapowiedzią jakiegoś nieszczęścia. Może ten ktoś będzie wtedy bardziej uważny. A może poczeka, aż ktoś inny pierwszy przekroczy magiczną linię wyznaczoną przez kota.

Nie wiem, czy każdy z nas ma swojego “czarnego kota”, ten znak, który zapowiada coś złego. Ale wiem, że każdy może nauczyć się zauważać te zapowiedzi różnych zdarzeń, te ostrzeżenia, te zapowiedzi – te dobre i te mniej korzystne.

Świat – Mój Sen (medytacja w ruchu, zauważanie znaków)

Wychodząc na spacer utrzymuj dwa stany:

 • lekki trans
 • uważność, przytomność, dyscyplinę – aby wyłapywać te informacje, których “normalnie” nie zauważasz

ŚNIJ I BĄDŹ w PRZYTOMNOŚCI, WIEDZ  O CZYM ŚNISZ

Medytacja w ruchu – Kroki

 1. Udaj się na spacer po mieście będąc w tych dwóch stanach świadomości (trans + uwaga)
 2. Miej świadomość, że wszystko, co jest na zewnątrz, to jest coś, o czym śnisz
 3. Spacerując po mieście używaj drugiej uwagi i zatrzymuj się w tych miejscach, które najbardziej przyciągną Twoją uwagę.
 4. Kiedy już znajdziesz się w miejscu, które Cię zatrzyma, potraktuj je jako STOP-KLATKĘ Twojego Snu i zacznij pracować z tym jak ze snem:
  1. Zobacz, które elementy podobają Ci się, a które nie podobają (bieguny)
  2. Skup się na tym biegunie, który Ci się nie podoba, ale który daje energię
 5. Spróbuj teraz rozwinąć ten biegun (proces), z którym się nie utożsamiasz po to, aby móc dopełnić ten sen.
 6. Pracuj tak długo z tym biegunem, aż odczujesz nowe informacje o sobie. (Fishing – czekanie na impuls, który najbardziej Cię “weźmie”)
 7. Podążaj dalej w swoim śnie.


Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 6
Spotkanie ze zmarłą osobą - PSYCHOMANTEUM (medytacja prowadzona mp3) - Jak rozmawiać ze zmarłymi

PSYCHOMANTEUM – Spotkanie ze Zmarłymi (medytacja prowadzona)

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 5
Medytacja prowadzona: Intuicja - Sygnalizacja (medytacja mp3)

Sygnalizacja dla Intuicji (medytacja, intuicja)

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 9
Medytacja mp3: Swiadomosc Mistrza - Intuicja

Świadomość Mistrza (medytacja, Intuicja)


Prekognicja.pl
Shopping cart