PECH i SZCZĘŚCIE – przekonania, wzorce, schematy zachowania i ich wpływ na to, co się nam przydarza (Praca z Podświadomością cz. 2)

Praca z Podświadomością 2 - Przekonania, schematy, wzorce postępowania

Skąd się biorą Przekonania, schematy, wzorce postępowania (praca z Podświadomością)Czy „złe” zdarzenia, to pech, który przychodzi nie wiadomo skąd? Czy szczęście, szczęśliwe zdarzenia biorą się z nas? Czy to, czego doświadczamy, wynika z nas, czy jest czymś zewnętrznym, niezależnym od tego kim jesteśmy i co robimy? Czy nasze przekonania wpływają na to, co nas spotyka?

Podświadomość działa wg schematów, wzorców, które stosuje w znanych sobie sytuacjach, albo które dostosowuje do sytuacji, które się pojawiają. Kiedy coś się dzieje Podświadomość odwołuje się do swojej Pamięci, do swoich doświadczeń i wybiera Program, Schemat postępowania, który najlepiej pasuje do danego zdarzenia.

PRZEKONANIA, SCHEMATY DZIAŁANIA, PROGRAMY
– SKĄD SIĘ BIORĄ?

  1. Schematy działania powstają w wyniku przeżytych doświadczeń, zdarzeń: kilkukrotnie przeżyte podobne zdarzenie zostaje uogólnione i w ten sposób powstaje WZORZEC, schemat działania. Gdy w przyszłości pojawi się podobny bodziec, podobne zdarzenie wywoła ono automatyczne uruchomienie danego wzorca, danego zachowania.
  2. Przekonania powstają w wyniku bardzo emocjonalnych, traumatycznych przeżyć.
  3. Przekonania, wg których funkcjonujemy, zostają wpojone przez środowisko, w którym się wychowujemy. To przekonania autorytetów, przekonania, które przyjęliśmy od rodziców, nauczycieli, ważnych dla Ciebie ludzi, ale także TV, religię, lansowaną modę
  4. Schematy postępowania, przekonania, mogą powstać w wyniku błędnej interpretacji zdarzeń, które miały miejsce.
  5. Przyczyną powstania przekonań i schematów działania mogą być również wymyślone, wyimaginowane zdarzenia – coś, co w rzeczywistości nie miało miejsca.
  6. Inne przyczyny. Choć podobnie funkcjonujemy, to każdy z nas jest inny i ma inne doświadczenia i możemy różnie interpretować to, co nas spotyka.

Przekonania i wzorzec zachowania

Przekonania i automatyczne wzorce zachowania chronią nas, zapobiegają negatywnym skutkom. Ich celem jest automatyzacja zachowania, zachowania instynktowne.

Wzorzec zachowania, przekonanie, pamięć przyczyny

Z reguły zapominamy zdarzenia, które były przyczyną, a przekonania pozostają. Im bardziej emocjonalne przeżycie, tym przekonanie jest bardziej trwałe i ma większy wpływ  na nasze życie, na stosunek do  świata, na relacje z ludźmi, na to, co przyciągamy do naszego życia.

Nie musisz pamiętać pierwszych zdarzeń, które stworzyły dane przekonanie. O przekonaniach wnioskujesz na podstawie teraźniejszych zdarzeń.

Przekonania, a dążenie do Celu

Jeżeli masz CEL – chcesz coś zmienić w swoim życiu, chcesz rozwinąć coś w sobie – to masz motywację do zmiany siebie. Kiedy zaczynasz dążyć do swojego celu, wtedy często pojawiają się przeszkody, różne zdarzenia w świecie, wewnętrzna niemoc, słomiany ogień… Albo wszystko sprzyja i idzie jak po maśle. Nie zastanawiamy się, co się dzieje i jak to się dzieje, gdy wszystko jest dobrze. Ale czasami zachodzimy w głowę, dlaczego dążenie do celu idzie nam jak po grudzie.

To, co się dzieje w dążeniu do celu zależy od Twoich przekonań. Twoje przekonania albo blokują Ci drogę do Celu, albo ułatwiają drogę do Celu. Może też być tak, że nie masz przekonań w danym temacie i dopiero będziesz tworzyć nowe przekonania.

Łatwo jest budować nowe, gdy nic nie przeszkadza, gdy masz przygotowany grunt. Ale co zrobić, gdy są sprzeczne przekonania, które blokują nowe?

Podświadomość – O USUWANIU wspomnień … (cz. 3)Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 0
Intencja na Prawo Jazdy - trening antystresowy 2019

Intencja na Prawo Jazdy – Trening Antystresowy

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 5
Dwupunkt 5 - Dwupunkt dla Obfitosci - medytacja prowadzona

Dwupunkt dla Obfitości (Dwupunkt 5 – medytacja prowadzona)

Dodano do ObserwowanychUsunięto z Obserwowanych 8
3 oko stymulacja

Stymulacja Wewnętrznego Oka (3 oko, ajna)


Prekognicja.pl
Shopping cart